Vergunningen

Registratie van Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars (VIHB) van afvalstoffen

Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het inzamelen, vervoeren, verhandelen of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op een landelijke lijst verplicht. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om vervoer van afvalstoffen over de weg, per spoor of over het water. Ook buitenlandse bedrijven, die deze activiteiten op Nederlands grondgebied verrichten, moeten op de lijst staan. De nieuwe lijst vervangt de twaalf provinciale lijsten van inzamelaars.

BIA en RIA Nationaal

Het Besluit inzamelen afvalstoffen (BIA) en de Regeling vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (RIA) zijn op 1 mei 2004 in werking getreden. Het ministerie van VROM heeft de NIWO aangewezen als uitvoeringsinstantie om de aanvraag voor vermelding op deze lijst te behandelen. De VIHB-lijst is via de NIWO-website te raadplegen.

Voorwaarden
Vermelding vindt plaats als het bedrijf aan drie criteria voldoet:
– betrouwbaarheid;
– kredietwaardigheid;
– vakbekwaamheid.              

Bron: www.niwo.nl

Meer informatie
De volledige teksten van het Besluit (BIA) en de Regeling (RIA) zijn te vinden op de website van het ministerie van VROM.
Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met het Ministerie van VROM via Postbus 51, tel. 0800 80 51 of vrominfo@postbus51.nl.
Wilt u meer informatie over de aanvraag, neem dan contact op met de NIWO of stuur een e-mail naar vihb@niwo.nl.

GBS Trading B.V. (GBS Recycling) en VIHB

GBS Trading B.V. voldoet aan alle NIWO eisen en heeft dan ook een NIWO vermelding.

VIHB nummer: FL509685VIHX

Link naar vermelding bij NIWO